هر فکری را که ما می اندیشیم و هر کلمه ای را که به زبان می آوریم موجب خلق آینده ما می گردد

  

ساده ترین قسمتی که اکثر مردم متوجه آن نمی شوند این است که هر فکری را که ما می اندیشیم و هر کلمه ای را که به زبان می آوریم

موجب خلق آینده ما می گردد

افکار ما از ذهن ما وارد جهان هستی شده و پذیرفته می شوند

و دوباره به سمت ما به صورت تجربه باز می گردند

و این موضوع بسیار ساده ای است

اما اکثر مردم این موضوع را متوجه نشده اند

و هرگز این موضوع را نشنیده اند و فکر می کنند که این موضوع مضحکی است

اما اگر بتوانید به واقع این حقیقت را بپذیرید که هر زمانی که اندیشه ای می کنید و کلمه ای را بر زبان می آورید شما عینا در حال به تصویر کشیدن آینده خود هستید
درست کردن شام خود هستید 
و یا هر چه که می خواهید آن را بنامید 
شما در حال خلق کردن هستید 
شما در حال خلق زندگی خود هستید

و این موضوع بسیار ساده ای است اما پذیرفتن آن آسان نیست اما هنگامی که آن را پذیرفتید می توانید آگاهانه شروع به خلق هر آنچه را که در زندگی می خواهید نمایید و آغاز به آگاه شدن از هر آنچه که در زندگی تان نمی خواهید، نمایید و اینکه چگونه در آن درگیر می شدید

فکر می کنم این موضوع تقریبا برای همیشه بوده است اما به دلایلی از بیست سال گذشته جهان هستی می خواسته که این موضوع در جهان در میان مردم منتشر شود تمام مردمی که برای آن اماده هستند 
اکثر ما فقط فکر می کنیم 
ادامه دارد .....

زیرنویس یک کلیپ انگلیسی (هوشیاری برتر)


منبع این نوشته : منبع
موضوع ,جهان ,زندگی ,آینده ,زبان ,مردم ,بسیار ساده ,موضوع بسیار ,جهان هستی ,آوریم موجب ,اکثر مردم